Hall of fame

WARDEN JWALAMUKHI HOUSE
YearName
1982-85Prof. Manoj Datta
1985-89Prof. Madan Gopal
1989-93Prof. S.M.Ishitiaque
1993-95Dr. Lajpat Rai
1995-98Dr. A.K.Srivastava
1998-2010Dr. T.R.Sreekrishnan
2010-14Shashank Deep
2014-Ravi P Singh
HOUSE SECRETARY
YearName
1997-98Vivek Bhandari
1998-99Neelam Dwivedi
1999-2000Alok Garg
2000-01Yogesh Yadav
2001-02Pushkar Kumar
2002-03Ajit Singh
2003-04Akshat Kumar Mannan
2004-05Rohit Bhalla
2005-06Anirudh Jain
2006-07Ravi Shekhar
2007-08Soumik Paul
2008-09Prashant Dubey
2009-10Rajesh Kr. Chhatra
2010-11Apoorv Gupta
2011-12Gautam Garg
2012-13Harshit Jain
2013-14Bhuvnesh Sharma
2014-15Anirudh Mittal
CULTURAL SECRETARY
YearName
2000-01Navneet Jethwani
2001-02Animesh Singh
2002-03Akshat Kumar Mannan
2003-04Mukul Kumar
2004-05Anubhav Kaul
2005-06Sashitosh K. Das
2006-07Abhinav Kumar
2007-08Amit Kumar Yadav
2008-09Gaurav Dhama
2009-10Shantanu Faugaat
2010-11Tarun Jain
2011-12Ayush Agarwal
2012-13Naman Gupta
Aman Singhal
2013-14Tarunveer Singh
2014-15Kanav Gupta
SPORTS SECRETARY
YearName
2000-01Nikhil Verma
2001-02Bal Mukund
2002-03Albinder Singh Dhindsa
2003-04Gurinder Singh
2004-05Amit Kumar
2005-06Avijit Sharma
2006-07Saumik Paul
2007-08Devesh Gautam
2008-09Jitendra Jorwal
2009-10Apoorv Gupta
2010-11Gautam Garg
2011-12Harshit Jain
2012-13Mohit Taak
2013-14Lokesh Yadav
2014-15Adwait Singhai
MESS SECRETARY
YearName
1999-2000S.R.Mahesh
2000-01Arun Kumar Upadhyay
2001-02Ajeet Singh
2002-03Arvind Sharma
2003-04Ashraf Pal Singh
2004-05Mitin K. Kumar
2005-06Praveen Digwal
2006-07Vipul Joshi
2007-08R.V.Shiva
2008-09Rajesh Kumar Chhatra
2009-10Amit Seetha
2010-11Swatantra Kumar Singh
2011-12Bharat K. Chaubey
2012-13Bhuvnesh Sharma
2013-14Anirudh Mittal
2014-15Mohit Harit
Maintenance Secretary
YearName
2000-01B.K.Meghwanshi
2001-02Raj Kumar Meena
2002-03Krishan Tyagi
2003-04Kamal Kumar Arvind
2004-05Anshul Khera
2005-06V Madhusudan Reddy
2006-07Saurabh Jain
2007-08Prashant Dubey
2008-09Ashutosh Katiyar
2009-10Gaurav Sharma
2010-11Saquib Mumtaj
2011-12Aishwarya Chaturvedi
2012-13Aadish Bansal
2013-14Ritesh Sahoo
2014-15Akshit Aggarwal